Vážení návštevníci a užívatelia portálu INiBAZAR. V zmysle aktuálne platnej legislatívy k ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie. Pozrite si ako chránime vaše osobné údaje v následujúcom odkaze.